Zaburzenie osobowości

Końcówka – bardzo różnego od filmu – opowiadania „Przerwana lekcja muzyki” (Susanna Keysen) okazała się bardzo ciekawa, wynagradzająca nudniejsze...

  • RSS